Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasad

wykorzystywania plików Cookies

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od

Klientów przez Sklep Internetowy Butik Stylowy Dzieciak prowadzony pod adresem

www.stylowy.com.pl przez MULTI UBEZPIECZENIA PAULINA KATAN. Zawiera również informacje w zakresie

stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

 1. Administratorem danych osobowych jest MULTI UBEZPIECZENIA PAULINA KATAN, wpisany, NIP: 7952466169 , REGON: 181091195. (zwaną dalej „Administratorem”).
 2. Dane osobowe zbierane przez MULTI UBEZPIECZENIA PAULINA KATAN za pośrednictwem Sklepu

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zwane dalej RODO .

 1. Sklep Butik Stylowy Dzieciak informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie

w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą

dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych,

ofert marketingowych w formie Newslettera.

 1. Sklep internetowy Butik Stylowy Dzieciak dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia

poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas

korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in.

bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych

jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 • 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

W Sklepie Internetowym Butik Stylowy Dzieciak dane osobowe zbierane są w następujących

przypadkach:

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z

rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO (wykonanie umowy)

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.

 1. f) RODO
 2. a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i

nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer

domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku

Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu

Internetowego.

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda

Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6

ust. 1 lit. a RODO).

 1. b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty

elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 • 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez

Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z

usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa,

w tym rozporządzenia unijnego RODO.

 1. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu

przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 2. a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
 3. b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie

Sklepu Internetowego),

 1. c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
 2. d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.
 • 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
 2. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń

reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez

Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 • 5 PROFILOWANIE
 1. Sklep Internetowy Butik Stylowy Dzieciak może korzystać z funkcji profilowania, które polega na

dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić

czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty

preferencji oraz zainteresowań Klientów.

 1. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do

preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą

odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich

sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej

osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 • 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg

uprawnień, takich jak:

 1. a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
 2. b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 3. c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
 4. d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna

art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w

tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Butik Stylowy Dzieciak przetwarza jego dane w oparciu

o prawnie uzasadniony interes,

 1. e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa

prawna art. 17 RODO

 1. f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
 2. g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
 3. h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 7 PLIKI COOKIES

1) Sklep Internetowy Butik Stylowy Dzieciak używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe

wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera

przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj

urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w

nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z

wcześniej odwiedzonych witryn.

2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w

szczególności do:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

 1. b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 1. c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

 1. d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
 2. e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 3. f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w

Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 1. a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na

każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 1. c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla

pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te

pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 1. b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą

zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

 1. a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google

Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)

Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785 ;

 1. b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 2. c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
 3. d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
 4. e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka

(czater.pl);

 1. i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom

kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj.

usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych

wiadomości tekstowych;

 1. f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
 3. h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.

6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,

Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą

konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,

aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu

Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki

prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego

opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania

o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają

powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy

kierować na adres krychkat@gmail.com.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 14.01.2021.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl